شاید بتوان گفت حساس ترین عامل برای تداوم یک گفت و گوی موفق، خلوص انگیزه هاست.

ترموستات گفتگو را دارید؟

ترموستات گفتگو را دارید؟

هر سیستم حرارتی یک ترموستات دارد. ترموستات روان ما نیز تخلیه فشارهای درونی است. برای تخلیه فشارهای درونی، باید التهاب های انباشته شده خویش را خارج کنیم. با گفت و شنود می توانیم هر رنجش و دلگیری را از خود دور کنیم به شرطی که با فنون آن و راه صحیح رفع دلخوری ها آشنایی کامل داشته باشیم.

افراد به هنگام گفت و گو اطلاعات لازم را در اختیار یکدیگر قرار می دهند و از نظرات و عقاید هم آگاه می شوند که نتیجه آن دست یابی، به راه عقلانی و منطقی و نهایتا برقراری تفاهم نسبی است. در زندگی زناشویی، دلخوری ها، رنجش ها، شکایت ها و مشاجره ها فراوان است و اگر چنین نباشد باید نگران بود زیرا به یقین رابطه زوجین به سردی گراییده و نسبت به هم بی اعتنا شده اند و در حالی که از هم رنجش دارند به زندگی یکنواخت خود ادامه می دهند.
هر گفت و گویی آدابی دارد که اگر به همه نکته ها و ریزه کاری های آن توجه شود، پایانی خوش به همراه خواهد داشت اما اگر با پیش بینی و سیاست از قبل تعیین نشده شروع به شکوه و شکایت کنیم، چه بسا وضع را از آنچه هست بدتر خواهیم کرد. نکات ریز، یک گله گذاری صحیح را شرح می دهد:
1-وقت گفت و گو را کوک کن
برای گفت و گو باید زمان درستی را انتخاب کنیم، زمانی که هر دو طرف از هر فکر و دغدغه ای آزاد باشند و تمام توجه و تمرکزشان را به موضوع معطوف کنند. در ابتدا همسران باید بر روی این زمان مناسب توافق داشته باشند. عین بی منطقی است که انتظار داشته باشیم طرف مقابل مان همیشه در دسترس و آماده صحبت باشد. تصور کنید مردی می خواهد درباره مسئله مهمی با همسرش صحبت کند، اما درست در همان لحظه زن باید بچه را بخواباند. در این جا مرد باید موقعیت را تشخیص بدهد و مدتی صبر کند تا همسرش کارش را انجام دهد. همین طور زن، نیز نباید به محض اینکه شوهر از کار روزانه به خانه باز می گردد بنای گله و شکایت را بگذارد.
2- جایی همین نزدیکی ها
به غیر از زمان، مکان مناسب هم برای گفت و گو بسیار اهمیت دارد. برای رسیدن به یک نتیجه مفید نمی توانیم در هر جایی صحبت کنیم. بهترین مکان جایی است که صدای تلفن یا بچه ها یا دیگران تمرکز دو طرف را برهم نزنند.
3-گفت و گو به شرط لبخند
در هنگام گفت و گو، لازم است هر دو طرف در شرایط خوبی باشند. اگر قلب شان با آن کار نباشد، احتمال این که به توافق و نتیجه برسند خیلی ضعیف است. هم چنین اگر در حین گفت و گو یکی از طرفین خسته و بی حوصله شود باید ادامه گفت و گو را به زمان دیگری بسپارند تا به نتیجه بهتری برسند. اگر موضوع گفت و گو، شدید و حاد باشد بهتر آن است که از همان شروع صحبت در این باره به توافق برسند. در صورتی که هر دو زوج یا یکی از آن ها در شرایط روحی خوبی نباشد و یا قادر به فکر کردن درباره موضوع مورد نظر نباشد، سخنانشان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

5b41acb5e3820.jpg

4-در حضور احترام، گفت و گو کنید
بدون یک احترام متقابل، هیچ رابطه دوستانه و سالمی به وجود نمی آید؛ چرا که برای دست یابی به یک توافق واقعی، حضور احترام ضروری است. یکی از لوازم احترام به دیگران آن است که همیشه در حین بحث و گفت و گو، بین موضوع مورد بحث و شخصی که با او صحبت می کنیم تفاوت قائل شویم. باید بیاموزیم که رفتار شخص را طرد کنیم نه خود او را.
5- نیتتان را صابون بزنید
در آغاز گفت و گو و نیز در جریان آن هیچ گاه فراموش نکنید که هدف شما از این صحبت، رفع مشکلات خودتان است نه غلبه بر طرف مقابل و به کرسی نشاندن حرف خود. از همین رو لازم است زن و شوهر با حسن ظن و خوش بینی با هم حرف بزنند. اگر صداقت رخ نشان دهد، اعتماد حضور می یابد و گفت و گو با آرامش پیش می رود، بدون اینکه کسی ناراحت شود. آن وقت هر دو طرف می توانند به جای دفاع از موقعیت خودشان، بر موضوع مورد بحث تمرکز کنند.
شاید بتوان گفت حساس ترین عامل برای تداوم یک گفت و گوی موفق، خلوص انگیزه هاست. توافق متقابل در صورتی حاصل می شود که هر دو طرف نسبت به حسن نیت و پاکی انگیزه طرف مقابل اطمینان داشته باشند.

اگر صداقت رخ نشان دهد، اعتماد حضور می یابد و گفت و گو با آرامش پیش می رود، بدون اینکه کسی ناراحت شود.


6-چند مثقال انصاف
یکی از پیش شرط های مذاکره، رعایت انصاف و منطق است. فقط شرایط و مشکلات خودتان را نبینید. سعی کنید طرف مقابل را هم درک کنید
7-ذهنتان را روی کاغذ کپی کنید
پیش از آنکه دلخوی خود را با همسرتان در میان بگذارید ابتدا عین آن را روی کاغذ بنویسید. به این ترتیب، سهم خود را در پیش آمد مربوطه بهتر خواهید دید. از سوی دیگر نوشتن ماجرا از ابتدا تا انتها باعث آرامش نسبی تان می شود و در عین حال با یادآوری اتفاقات به علت های آن بهتر آگاه می شوید.
8-اسرار مگو را به کسی نگو
پیش از صحبت با همسر، هرگز موضوع را با دیگران ( مثلا خواهر یا مادر و ....) مطرح نکنید؛ چرا که ممکن است با راهنمایی های غلط خود، مشکل را بیش از بزرگ جلوه دهند و شما را به تصمیم گیری های نپخته و عجولانه ای وا دارند.
9-من عاشق حس تفاهمم!
در ابتدای صحبت یادآوری کنید قصد شما از مطرح کردن این رنجش ها، رسیدن به حسن تفاهم است؛ زیرا اعتقاد دارید قهرهای طولانی و جدال، بیهوده است و راه به جایی نمی برد.
10-کاسب امتیاز نباشید
پیشاپیش یادآوری کنید شاید اصل ماجرا یک سوء تفاهم باشد و قصدتان از صحبت رفع آن است.
11-مچ گیری ممنوع
سعی کنید از نکات مثبت کارهای اخیر همسر یا آنچه از او پسندیده اید ذکری به میان بیاورید تا فضای مذاکره صمیمی شود. انتقادهای پی در پی، مچ گیری های دائمی و محکوم کردن های معمول، روحیه طرف را خراب می کند.
12-شاید من مقصرم
تاکید کنید ممکن است مقصر این ماجرا خودتان باشید؛ بنابراین محض رفع دلخوری ها اقدام به صحبت کرده اید. اگر تقصیری داشته اید حتما آن را بازگو کنید و از همسرتان پوزش بخواهید. این کارتان، فضای گفت و گو را بهبود می بخشد.
13-مثل عقرب نیش نزنید
ضمن حل مسائل سعی نکنید حرف هایتان را با زخم زبان، کنایه، تحقیر و تمسخر و تخطئه بیان کنید؛ زیرا وضع را از آن چه هست خرابتر می کنید. یک گفت و گوی خوب از تهدید، ارعاب و حمله به دور است. یعی شخصیت همسرتان را درهم نشکنید، او را زیر سوال نبرید و نخواهید ضعف، ناتوانی و بی عرضگی او را ثابت کنید.
14-وسط بحث ترازو نیاورید
در ضمن گفت و گو هرگز همسرتان را با دیگران مقاسیه نکنید و محاسن آن ها به رخش نکشید. اگر مقایسه ای در کار باشد سعی کنید او را با خودش، یعنی خطای احتمالی اش را با رفتار خوب خودش در موقعیتی دیگر مقایسه کنید.


5b41accc263c5.jpg

15-دفتر خاطرات را ورق نزنید
از گذشته های دور یاد نکنید و پس از رفع دلخوری او را وادار نسازید به گناهش اعتراف کند و از شما عذر بخواهد این امر، غرورش را شکسته و او را جری می کند.
16-با دنده یک دندگی نرانید
از یک دندگی و لجاجت بپرهیزید. بر چیزی هر چند درست پافشاری نکنید. اگر موضوعی در آن جلسه حل نشد گفت و گو را به جلسه بعد موکول کنید و به همسرتان بگویید چطور است حرف هایمان را وقت دیگری بزنیم. هیچ وقت منطقتان را بی اشتباه ندانید.
17-عطر صمیمیت بزنید
با لحنی دوستانه و مهربانانه صحبت کنید. تمام مدت گفت و گو مواظب باشید خشمگین نشوید. عصبانیت نه تنها شما را شخصی بی منطق و غیر منصف جلوه می دهد، بلکه مانعی بر سر راه خواسته هایتان فراهم می سازد. هم چنین اگر احساس کردید که طرف صحبت شما خشمگین است به او فرصت دهید این انرژی مخرب را تخلیه کند.

اگر احساس کردید که طرف صحبت شما خشمگین است به او فرصت دهید این انرژی مخرب را تخلیه کند و همه حرف هایش را بزند و به آرامش برسد.

18-چشم از او برندارید
هنگامی که همسرتان در مورد مطلبی توضیح می دهد، همه حواس خود را متوجه او سازید. با این رفتار خود ثابت کنید که او نیز دارای حق و حقوقی است. رعایت این امر مهم افزون بر آن که شما را به همکاری بیشتر تشویق و ترغیب می کند موجب واکنش مشابهی نیز از سوی شخص مقابل می شود.
19-پا برهنه وسط حرف او ندوید
در هنگام صحبت کردن همسرتان سراپا گوش باشید. فرصت دهید تا اظهار نظر کند. با این رفتارتان ثابت کنید که او نیز دارای حق دارد هر چه می خواهد بگوید. از طرفی، همسر شما با حرف زدن تخلیه روانی می شود. وقتی گفته هایش تمام شد آرامش و راحتی زیادی احساس خواهد کرد و پیش خود خواهد گفت من هم حرفم را زدم. به این ترتیب امکان آشتی و رسیدن به تفاهم فراهم می شود.
20-کیک آشتی بپزید
به هر شکل ممکن می توانید رفع دلخوری را جشن بگیرید، خانم می تواند از هنر آشپزی بهره بگیرد و کیک یا شیرینی بپزد و آقا می تواند با شاخه گل یا هر چیز جزئی مورد علاقه همسرش را به او هدیه کند. با بهره گیری از این شیوه ها صمیمت و آرامش مهمان همیشگی خانه شماست.

مجتبی حیدری

فهرست منابع:

1. راز تفاهم در زندگی زناشویی

2. چگونه با همسر خود سازش کنید


مطالب مرتبط