بیانیه گام دوم انقلاب بخوبی نشان می دهد که علیرغم همه مشکلات و موانع موجود انقلاب اسلامی مسیر صحیح و سیر منطقی را طی کرده است و قرار نیست...

ثبات انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 141 25.4 KB 3 0

ثبات انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب

بیانیه #گام_دوم #انقلاب بخوبی نشان می دهد که علیرغم همه مشکلات و موانع موجود انقلاب اسلامی مسیر صحیح و سیر منطقی را طی کرده است و قرار نیست برای حل برخی مشکلات و رهایی از فضای موجود شاهد ساختار شکنی و رفتارهای فراتر از #قانون از سوی #رهبر معظم انقلاب و کلیت نظام اسلامی باشیم. برخی تحلیلگران با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه اقتصادی و ناکارآمدی بخشی از مدیریت اجرایی کشور در کنار ناامیدی بخشی از بدنه سیاسی و اجتماعی چنین گمان می کردند که ایشان برخی از مسئولین را برکنار نمایند و با رفتارهایی خارج از چارچوب های قانونی تغییرات جدی در بخش های مختلف مدیریتی کشور ایجاد کنند. از سوی دیگر برخی اشخاص و جریانهای سیاسی منتظر آن بودند که مقام معظم رهبری همچون بسیاری از جریانهای انقلابی در دنیا پس از گذشت مدتی از پیروزی انقلاب و تلاقی آن با مشکلات و مسائل مختلف داخلی و خارجی از آرمان های انقلاب اسلامی و ماهیت اصیل جمهوری اسلامی فاصله گرفته و با ابراز پشیمانی و ندامت از مسیر طی شده تا کنون برخی از سیاست ها و جهت گیری های کلی نظام اسلامی را تغییر دهند و در مسیر تنش زدایی با غرب، مسامحه و چشم پوشی از فتنه گران و براندازان و حمایت از جریان سرمایه داری غربزده داخل کشور حرکت کنند.

اما بیانیه گام دوم رهبری انقلاب نشان داد که علیرغم برخی از مشکلات ساختاری و مدیریتی، همچنان رهبر انقلاب اسلامی به دور از جنجال های رسانه ای و تبلیغات مسموم دشمنان انقلاب، بر حرکت در مدار آرمان ها و اهداف والای انقلاب اسلامی پافشاری دارند و آینده پیش رو را نیز روشن و امیدوارکننده می بینند.

در واقع انقلاب اسلامی که نظام جمهوری اسلامی برآمده از آن است دارای ساختاری هوشمند و منعطف است که نه دچار تحجر و فرسودگی در طول زمان و علیرغم همه مشکلا می شود و نه حرکتی است سست و بی پایه که بر مبنای التقاط و اقتضائات زمان شکل گرفته باشد و مدام تغییر راهبرد بدهد. نظام انقلابی ، با درک اقتضائات زمانه و تغییرات اجتماعی و انسانی تحول و تغییر گرایی را در چارچوب مبانی و اصول بنیادین خود رقم می زند و به هیچ وجه وضع موجود را مطلوب ندانسته و در مسیر پیشرفت از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.

به واقع بر اساس این بیانیه باید در تحلیل کارآمدی و تحقق اهداف انقلاب اسلامی آن را بصورت مرحله ای و روند گونه پیگیری کرد و مسائل را صفر و یکی ندید. چه بسا پیشرفت در برخی از ابعاد همراه با ضعف و یا عقب ماندگی در بخش های دیگری همراه باشد که باید توامان به این مسائل و موضوعات پرداخت.

رهبر انقلاب در پیام گام دوم می خواهند نشان می دهند که ما از آنچه در چهاردهه گذشته پشت سر گذاشته ایم به هیچ وجه پشیمان نیستیم و احساس خسران نمی کنیم و کاملا به این مسئله واقف هستیم که سرمنشا این حرکت عظیم کجا و چه چیز بوده است و اهداف متعالی ملت ایران و نهضت اسلامی چه بوده است و بخوبی می دانیم که امروز به کجا رسیده ایم و چه دستاوردها و پیشرفت هایی را در زمینه های مختلف کسب نموده ایم و از همه مهم تر اینکه جهت گیری کلی نهضت اسلامی مردم ایران که باید در مسیر آینده انقلاب نیز مورد توجه قرار گیرد و سرمنشا همه برنامه ریزی ها و فعالیتها باشد به زبان روز و مطابق با شرایط کنونی چگونه است.

این بیانیه را می توان تصویر سازی واقع بینانه از گذشته و امروز کشور بر مبنای نقاط ضعف و قوت دانست و با استناد به سنت های الهی و ظرفیت های مغفول مانده و موجود در کشور نسل های سوم و چهارم انقلاب اسلامی را به حرکت در این مسیر و پیگیر خطوط کلی انقلاب اسلامی و محقق نمودن آرمان های انقلاب و به ثمر رساندن این زحمات با شکل گیری تمدن نوین اسلامی ارزیابی کرد.

با توجه به اهمیت فوق العاده این پیام و نقشه راهی که این بیانیه برای حرکت انقلاب در آینده ترسیم نموده است باید از برخورد سطحی و نمادین با این بیانیه راهبردی و مهم پرهیز کرد و به طور دقیق و موشکافانه به تبیین ابعاد این پیام و لوازم و زمینه های لازم برای تحقق آن پرداخت.


مطالب مرتبط