۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 82 757 KB 01:36 دقیقه 2 0

جشن پیروزی

دوباره از راه رسید /// تو قلب یک زمستان

تقویم به روزی بزرگ /// برای کشورمان

5c6004184dd71.jpg


روزی قشنگ و زیبا /// با خاطراتی از نور

تو بهمنی سرد سرد /// تو سال های دور دور

از سال پنجاه و هفت /// سالی پر از هیایو

سالی که خوب و بدها /// شدند با هم روبه رو

شکست دادن تو این سال /// مردم ظلم و ستم را

بود خوب و توانا /// با رهبری یک مرد

رهبر اون ها نبود /// کسی به جز خمینی (ره)

که آثار خوبشو /// حتی حالا می بینی

بیرون شد از تو کشور /// شاه ستمگر آن سال

با اتحاد و وحدت /// شدیم پیروز و خوشحال

5c6003f9b1082.jpg

هر ساله جشن می گیریم /// این روزها رو شادمان

پیروز باشی ای وطن /// تو هر کجای جهان

شاعر : اکرم خیبریمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط