نگاهی گذار و اجمالی به بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای چهل ساله پیش روی ایران اسلامی ارائه شده است..

جوانان، پیشران گام دوم انقلاب
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 138 25.5 KB 6 0

جوانان، پیشران گام دوم انقلاب

نگاهی گذار و اجمالی به بیانیه گام دوم #انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای #چهل_ساله پیش روی ایران اسلامی ارائه شده است، نشانگر آن است که مخاطب اصلی این پیام نسل جوان که بعنوان آینده سازان کشور شناخته می شوند هستند. نسل جوان با دارا بودن انرژی و نشاط جوانی، روحیه ابتکار و خلاقیت در کنار تخصص و دلبستگی هویتی و تعهد به آرمان ها واهداف بلند انقلاب اسلامی بعنوان موتور محرکه دیگر بخش های جامعه برای تحقق منویات رهبری در این پیام محسوب می شود. این فراخوان صمیمانه و پر از امید رهبر انقلاب از جوانان بدین معناست که آنان خود بایستی برای تحقق ایرانی پیشرفته و در طراز الگوی تمدن نوین اسلامی احساس تکلیف و مسئولیت نموده و فارغ از آن که مشکلات ساختاری، فرایندی و یا مدیریتی در بخشی های از نظام اجرایی کشور مانع از اصلاح و تحقق عدالت و پیشرفت در کشور است خود را مسئول پیشرفت و برنامه ریزی برای ساختن آینده ایران بدانند. آنچه #رهبر انقلاب اسلامی در در بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرده اند امیدی آرمان گرایانه ، واقع بینانه و دست یافتنی در میدان عمل است که جوانان این مرزو بوم با هوش و استعداد سرشار خود می توانند آن را به منصه ظهور برسانند.

برای تحقق این مهم، بخشی از راه حل را باید در مطالبه از مسئولین برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حضور جوانان در سطوح مختلف مدیریت کشور دانست. از سوی دیگر جوانان نیز باید با تلاش و کار مجدانه صلاحیت های لازم علمی و اخلاقی را برای پذیرش مسئولیت های گوناگون در بخش های مختلف کشور در خود ایجاد کنند و البته از تجربیات مدیریتی انباشته شده در میان بزرگان و مسئولین گذشته کشور استفاده کنند.

جوان گرایی در در کشور می تواند آسیب هایی را نیز با خود به همراه داشته باشد که باید با مدیریت صحیح از شکل گیری آن جلوگیری کرد از جمله: سواستفاده از رانت های فامیلی و یا ارتباط با برخی نهادها و چهرهای سیاسی ، قدرت طلبی سیاسی و رشد سریع و بی ضابطه افراد که از صلاحیت های لازم برخوردار نیستند.

واقعیت آن است که پس از گذشت چهار دهه از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی امروز به خوبی عیان و آشکار است که عرصه هایی که انقلاب اسلامی توانسته است در آن به نتایج درخور و شایسته ای برسد، عرصه هایی بوده است که جوانان مومن و متعهد انقلابی، بدور از هرگونه ریاکاری و داوطلبانه وارد آن عرصه ها شده اند و علیرغم همه موانع و مشکلات داخلی و خارجی با روحیه امید و پشتکار و مبارزه همه جانبه توانسته اند انقلاب را در زمینه های مختلف به پیش ببرند. نمونه های این فداکاری ها و نتایج درخشان آن را می توان در هشت سال دفاع مقدس و فرماندهی جوانانی همچون شهید زین الدین، شهید باقری، شهید وزوایی و یا در صنعت هسته ای کشورمان و افرادی همچون شهید مصطفی احمدی روشن، در پیروزی های منطقه ای ایران و افرادی همچون شهید قمی، شهید محمدخانی، شهید صدرزاده .و ... در عرصه های علمی و سازندگی بسیاری دیگر مشاهده کرد.

بنابر تجربیات چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی در سطوح مختلف مشکل کنونی انقلاب را باید در محافظه کاری دانست و شاید بتوان یکی از وجوه جوان گرایی را به معنای انقلابی گری، بن بست شکنی و معطل نماندن در وضع موجود دانست. تفکر انقلابی با درک معضلات و مشکلات موجود با استفاده از همه ظرفیت های بالقوه و بالفعل برای عبور از چالش ها و مشکلات برنامه ریزی کرده و با دوری از هرگونه ناامیدی و تنبلی با کار جهادی وضع کنونی کشور را علیرغم همه موانع و مشکلات در جهت رسیدن به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی تغییر می دهد.در غیر اینصورت جایگزینی محافظه کار پیر و جوان در روند پیشرفت کشور و حل مشکلات کنونی ایران اسلامی تغییر موثر و کارآمدی ایجاد نخواهد کرد.

مطالب مرتبط