شعر کودکانه وفات حضرت معصومه از سری اشعار مذهبی کودک

حضرت معصومه

حضرت معصومه

تو شهر قم خانومی هست /// که خیلی مهربونه

هر کی میاد شهر قم /// تو خونه اش می مونه

مهمونای آشنا /// از زن و مرد و دختر

حتی می بینن اون جا /// مهمونای کبوتر

دور حرم می گردن /// پرنده های دعا

دعاها رو می برن /// بی صدا پیش خدا

بانوی مهربون کیست؟ /// پیش خدا معلومه

حالا سلامی بده /// به حضرت معصومه

مرتضی دانشمند


مطالب مرتبط