یکی از درس های مهم عاشورا، توجه به حق الناس است.

حق الناس همیشه پول نیست!

حق الناس همیشه پول نیست!

یکی از درس های مهم عاشورا، رعایت حقوق مردم و مراعات حق الناس است. اگر ما در هیئت های عزاداری و سینه زنی شرکت کنیم و برای امام حسین (علیه السلام) لباس مشکی بپوشیم، در حالی که حقوق مردم را رعایت نمی کنیم و حق الناس را نمی پردازیم؛ بدانیم که هیچ پیوند عملی با مکتب امام حسین (علیه السلام) نداریم.[1]

امام حسین (علیه السلام) در شرایط سخت کربلا، به فکر حق الناس بودند و به یارانش فرمودند: هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد برود.

آیا وقت آن نرسیده که دقت بیشتری به مسئله حق الناس داشته باشیم و اگر توجهی به حقوق دیگران نداریم، این رویه را در خود، ریشه کن کنیم؟

وقت آن رسیده که افراد و گروه های زیر به حق الناس بیشتر توجه داشته باشند:

  • افرادی که به بهانه عزاداری، در ساعات استراحت مردم، به ایجاد سروصدا و سلب آسایش آنان می­پردازند.
  • افرادی که بعد از مصرف نذورات مجالس عزاداری، ظرف های آن را در کوچه و خیابان می­اندازند و موجب زشتی چهره شهر و زحمت رفتگران می شوند.
  • افرادی که با رانندگی نادرست و پارک اتومبیل در جای نامناسب، موجب ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم می شوند.
  • راننده ای که باقی پول مردم را به بهانه ناچیز بودن، پس نمی دهد و مردم هم به خاطر شرم و خجالت، آن را طلب نمی کنند.
  • سبزی فروشی که با پاشیدن آب روی سبزی، آن را سنگین تر می کند و به مردم می فروشد و ...

زمانی که به برخی از مردم گفته می شود کارهایی که می کنید، «حق الناس» است؛ می گویند: مگر آدم کشته ایم! مگر از دیوار مردم بالا رفته ایم!

امام حسین (علیه السلام) در شرایط سخت کربلا، به فکر حق الناس بودند

5bdd5ca4e0274.jpg

باید از آنان پرسید مگر حق الناس فقط این هاست:

مگر سیگار کشیدن در جمع، حق الناس نیست!

مگر اسراف کردن، حق الناس نیست!

مگر آشغال ریختن در خیابان، حق الناس نیست!

مگر با موتور خلاف رفتن، حق الناس نیست!

مگر گذشتن از چراغ قرمز، حق الناس نیست!

مگر پارک کردن در پیاده رو، حق الناس نیست!

مگر بی حجابی حق الناس نیست!

5bdd5c7de0c31.jpg

بی حجابی حق الناس است؟

هر زن بدحجابی به چهار گروه لطمه می زند و این آسیب ها حق الناس است:

گروه اول: جوانان عفیفی است که نمی خواهند به چهره آرایش کرده و بدحجاب نامحرم نگاه کنند، بنابراین زمانی که با این زن روبرو می شوند، سر خود را پایین می اندازند. پس این افراد اذیت می شوند و حقشان ضایع می گردد؛ حضور زن بی حجاب برای این جوانان مثل تنفس در هوای آلوده است که فرد را مجبور می­کند تا ماسک بزند.

گروه دوم: پسران و مردان جوان بی بندوباری که وقتی این زن بدحجاب را در خیابان می بینند، ازدواجشان به تأخیر می افتد، زیرا به صورت مجانی و صوری بخشی از نیازهای خود را برطرف می کنند. فرد باید نیازش را با ازدواج تأمین کند نه با هرزگی و چشم چرانی.

گروه سوم: این زن به زنان و دختران دیگری که ازدواجشان به تأخیر می افتد، آسیب می زنند، زیرا او با جلوه نمایی اش، پسران و مردان را از ازدواج باز می دارد و تعدادی از زنان و دختران باید همچنان مجرد باقی بمانند.

گروه چهارم: افراد متأهلی که تا چشمشان به این زن می افتد و اوضاع و احوال زنان خود را با این زن مقایسه می کنند و برخورد آنها با همسرانشان آسیب می بیند و شروع به بهانه گیری می کنند و زندگی آنها به هم می­ریزد. پس بی حجابی حق الناس است. [2]

منبع: زندگی مؤمنانه عاشوراییان، مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

-------------------------------------

پی نوشت ها

[1]. مجله دیدار آشنا، شماره 66، پیوند با قرآن و عاشورا، گفتاری از حجت الاسلام و المسلمین حسن عرفان، ص20.

[2]. الگوگیری از سخنان استاد ماندگاری در برنامه سمت خدا.


مطالب مرتبط