شعر خدای مهربان من

خدای مهربان من

خدای مهربان من

باز هم دلم خدا /// تنگ شد برای تو

می زند پر این دلم /// باز در هوای تو

لحظه لحظه ام خدا /// می زند تو را صدا

نامت ای خدای من /// تازه می کند مرا

ای همیشه دلپذیر /// ای همیشه مهربان

از توزندگی گرفت /// هرکه هرچه درجهان

ای خدای هرچه بود /// ای خدای هرچه هست

از نشانه های تو /// این جهان ما پر است

دیده ام همیشه من /// در نشانه ها تو را

ای بهانة دلم /// ای خدا خدا خدا


مطالب مرتبط