۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 198 1.1 MB 02:27 دقیقه 14 0

داستان صوتی اسراف

سیب کوچولو قل خورد و روی زمین افتاد.
دل سیب پر از غصه و غم شد،غصه اش ان قدر زیاد بود که توی دلش جا نمی شد، برای همین یک قطره اشک ازگوشه چشمش چیلیک افتاد روی زمین.

دلش برای مادرش درخت هم تنگ شده بود یک قطره دیگر چیلیک افتاد .
سیب از وقتی شکوفه زیبایی روی شاخه درخت بود منتظر بود، که زود بزرگ و رسیده شود،دلش میخواست وقتی سیب بزرگی می شود کسی او را گاز بزند و تا ته بخورد،بعدهم هسته اش را توی خاک بکارد، تا مثل مادرش درخت شود.
اما امروز کسی سیب را از مادرش درخت جدا کرده بود ،نصفه گاز زده و روی زمین انداخته بود.

5c3efe09e93cc.jpg

وقتی سیب یادش آمد چه بلایی سرش آمده باز دلش پر از غصه شد.
یک قطره دیگر چیلیک افتاد،نزدیک بود یک قطره دیگر هم بیفتد که سیب به آسمان رفت.
انگار روی دست مادرش درخت بود،سیب به جای گریه خندید.
سیب توی دست کسی بود،آدم مهربانی که میگفت:باید سیب را تا آخر بخورند و اسراف نکنند.

5c3efde081c3d.jpg

آدم مهربان حرفهای قشنگی میزد سیب خوشحال بود و دیگر توی دلش غصه نداشت.
مرد مهربان امام رضا (ع) بود.
سیب مرد مهربان را خیلی دوست داشت.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط