دانستنی سوره کوثر

دانستنی سوره کوثر

دانستنی سوره کوثر


سوره کوثر یکی از کوتاه ترین سوره های قرآن است که در مکه بر پیامبر (ص) نازل شده است .

معنی سوره کوثر (خیر فراوان ) است و به خاطر حضرت فاطمه (س) بر پیامبر نازل شده است .

هر کس سوره کوثر را در نمازهای واجب یا مستحب خود بخواند خداوند از آب نهرهای بهشت به او می نوشاند .


مطالب مرتبط