دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

1- به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد؟ حضرت موسی (ع)

2- چند سوره در قرآن با "قل" شروع می شود ؟ 5 سوره ، سوره اخلاص، سوره ناس، سوره فلق، سوره کافرون، سوره جن


مطالب مرتبط