دانستنی ها قرآنی برای کودکان

دانستنی ها قرآنی

دانستنی ها قرآنی

1-پیامبری که در #صبر زیادی داشت چه نام دارد ؟ حضرت ایوب (ع)

2-پیامبری که خداوند متعال به او ریاضیات و نجوم آموخت چه نام دارد ؟ حضرت #ادریس (ع)

3-پیامبری که اولین بار خیاطی کرد چه نام دارد ؟ حضرت ادریس (ع )

4- پیامبری که اولین بار خط نوشت چه نام دارد ؟ حضرت ادریس (ع)مطالب مرتبط