ارائه شیوه مصرف میانه و به دور از زیاده روی و نهادینه ساختن آن در فرهنگ جامعه، کاری حیاتی است و آموزش های دینی و تعالیم رهبران الهی برای عمق نفوذی که دارند، ....

درست مصرف کنیم

درست مصرف کنیم

امام رضا (علیه السلام)... إستاذنت الرضا (علیه السلام) فی النفقه علی العیال؟ فقال: بین المکروهین. فقلتُ: «جعلت فداک لا و الله ما اعرف المکروهین.» فقال له: اما تعرف ان الله –عزوجل- کره الاسراف و کره الاقتار فقال: (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما».[1][2]
از امام رضا (علیه السلام) درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حدّ وسط است میان دو روش ناپسند. گفتم: فدایت شوم، به خدا سوگند نمی دانم این دو روش چیست؟ فرمود: رحمت الهی بر تو باد، آیا نمی دانی که خداوند بزرگ اسراف (زیاده روی) و اقتار (سختگیری) را ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان که هرگاه چیزی ببخشند نه زیاده روی کنند و نه خسّت ورزند و میانگین این دو را در حدّ قوامی (مایه پایداری و بقای زندگی) ببخشند».
امروزه بشریت در پرتگاه مصرف سرمایه داری گرفتار آمده است و سرمایه داران و مراکز قدرت اقتصادی با در دست داشتن همه ابزارهای تبلیغی، به مصرف کالاها و مصنوعات خود تشویق می کنند و ذوق و سلیقه و ذائقه انسان ها را در دست دارند.

5a2e0ab120e17.jpg

پیامد این مصرف زدگی، تشکیل جامعه های طبقاتی و فقر و کمبودداری در سویی و شادخواری و زیاده داری در سویی دیگر است.
ره آورد شوم دیگر آن، کمبود یا تمام شدن منابع و نابودی زیست بوم و آلودگی آبها تبهای جنگلها و مراتع و زوال گونه های گیاهی و حیوانی است.
از همه مهم تر از دست رفتن سلامت انسان ها در اثر مصرف زیاد پروتئین ها، چربیها و مواد قندی و گوشت های قرمز و انواع خوراکیها و گرفتار آمدن در قید و بند زندگی های تجملی و اشرافی است. مجموع این شیوه ها سلامت فرد و جامعه و پایداری و بقای منابع طبیعی و سلامت محیط زیست انسان را به خطر افکنده است. از این رو ارائه شیوه مصرف میانه و به دور از زیاده روی و نهادینه ساختن آن در فرهنگ جامعه، کاری حیاتی است و آموزش های دینی و تعالیم رهبران الهی برای عمق نفوذی که دارند، بهترین راه حل است.

منبع: کتاب فرازهایی از سخنان امام رضا، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

-------------------------------------
پی نوشت ها:
[1]. فرقان 25/67.
[2]. الحیاه 4/205.مطالب مرتبط