در ارتباطات اجتماعی با مخالفان فکری و اعتقادی چگونه باید برخورد داشت؟

در ارتباطات اجتماعی با مخالفان فکری و #اعتقادی چگونه باید برخورد داشت؟

استاد علی اصغر #فاضلی


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط