۱۰ خرداد ۱۳۹۸ 44 6.4 MB 02:04 دقیقه 2 0

در بازار تجارت برنده ایم یا بازنده؟

قرآن می فرماید: در این بازار بعضی ها معامله بدی انجام داده اند....


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط