در عملکرد سیاسی نظام ستم شاهی به چه آیاتی از قرآن عمل نمی شد ؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط