اگر نگاهی به اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا در مقابل جبهه مقاومت و کشورمان ایران بیندازیم بخوبی آشکار می گردد که آمریکایی ها یک راهبرد واحد و مشخص را برای هماوردی همه جانبه در سطح منطقه ای و بین اللمللی با استراتژی مقاومت و همه بازیگران این جبهه دنبال می کند.

راهبرد آمریکا و پاسخ های ایران
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 103 29.1 KB 3 0

راهبرد آمریکا و پاسخ های ایران

اگر نگاهی به اقدامات اخیر ایالات متحده #آمریکا در مقابل جبهه #مقاومت و کشورمان #ایران بیندازیم بخوبی آشکار می گردد که آمریکایی ها یک راهبرد واحد و مشخص را برای هماوردی همه جانبه در سطح منطقه ای و بین اللمللی با استراتژی مقاومت و همه بازیگران این جبهه دنبال می کند. گر چه در شرایط کنونی نه آمریکایی ها و نه هیچ طرف خارجی دیگری قادر به حمله نظامی مستقیم و رودر رو علیه جمهوری اسلامی ایران نیستند ولی آمریکایی ها از هیچکوششی برای گرفتن مولفه های قدرت ایران اسلامی و خلع سلاح کشورمان برای فشار بیشتر و به زانو درآوردن ما دریغ نمی کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با چالش های داخلی مختلفی روبروست و همچنین در سیاست خارجی خود هیچ گونه دستاورد مهم و اثرگذاری را برای خود به ارمغان نیاورده است اکنون که تا چند ماه دیگر باید خود را برای رقابت های انتخاباتی ریات جمهوری آمریکا آماده کند سعی دارد با تروریستی خواندن سپاه گامی جدید برای فشار بر ایران بردارد. خط سیر این اقدام آمریکا راباید از ماه های گذشته پیگیری نمود که دولت آمریکا ابتدا حزب الله لبنان را و سپس در هفته ای اخیر گروه های مقاومت مردمی عراق و همچنین انصارالله یمن را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و اکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بعنوان قلب تپنده جبهه مقاومت در منطقه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. این رفتار آمریکا از یک منظر برای جلب حمایت اسرائیل ولابی قدرتمند آن در واشنگتن است تا بتواند در انتخابات پیش رو حمایت صهیونیست ها را در آمریکا جلب کند.

از سوی دیگر، آمریکا با این اقدام بدنبال ایجاد فشار و محدودیت برای سپاه پاسداران و در سطح کلانتر مهار قدرت و نفوذ منطقه ای ایران با حذف سپاه از تحولات منطقه غرب آسیا است. ایالات متحده قصد دارد تا با اقدامات اتهامی و غیر نظامی که حساسیت کمتری را برمی انگیزد در گام های بعدی خود، جبهه مقاومت و گروه های موثر در این جبهه را محدود و قدرت آنان را برای تاثیرگذاری در تحولات خاورمیانه کاهش دهد. آنان سعی دارند تا با اقداماتی از این دست، بیشترین بهرهوکمترین هزینه را برای اقدامات خصمانه خود بپردازند و این هوشیاری و تیزبینی بیشتری را برای مقابله با اقدامات آمریکا می طلبد.

از منظر داخلی نیز آمریکا بدنبال فشار اقتصادی بیشتر بر ایران است زیرا در ماه های اخیر عده ای از مزدوران داخلی و خارجی غرب، سپاه را یکی از عوامل موثر در حفظ زیربنای ساختار اقتصادی کشور در میانه تحریم ها دانستند. از این روآمریکا با این خیال واهی که با هدف قرار دادن سپاه می تواند اثرات تحریم ها را در اقتصادی ایران مضاعف نماید دست به این اقدام زده است.

در این شرایط، ایران نیز می تواند فعالیت های اقتصادی شرکت های آمریکایی و متحدان آن در منطقه را با اقدامات متقابل مورد تهدید قرا داده و منافع اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای متحد این کشور رابه حداقل ممکن برساند. ما نیز می توانیم با انجام اقدامات محدودکننده صادرات نفت کشوری مانند عربستان را به شدت کاهش دهیم.

باید دانست که این اقدام آمریکا را به لحاظ حقوقی یک رفتار جنگی علیه این سازمان و کشور عزیزمان است که باید پاسخ های فعال و بازد ارنده ای را دریافت کند تا از اقدامات بعدی خود در این زمینه پشیمان گردد و البته جلوی این توهم که با فشار بیشتر ایران اسلامی تسلیمخواهد شد گرفته شود.

زیرا اکنون بهتر از هر زمانی مشخص شده است که غرب به هیچ یک از توافقات خود در برجام پایبند نمانده و پا رااز این هم فراتر گذاشته و زیاده خواهی های جدیدی را برای انجام اقدامات تکلیفی خود در پیش گرفته است و صحبت از محرومیت ایران از حقوق هسته ای خود به میان می آورد بطوریکه سفیر فرانسه در آمریکا در توئیتی اعلام نموده که ایران پس از اتمام توافق برجام نیز از حق غنی سازی برخوردار نخواهد بود و این دشمنی بی پایان وبی اعتمادی کامل به وعده و وعیدهای آمریکا و اروپا را نشان می دهد.

در چنین شرایطی که غرب با بدعهدی و فریبکاری سیاست تهاجمی را علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است، مسئولان سیاست خارجی و دستگاه های تصمیم گیر جمهوری اسلامی ایران بایستی با طراحی گام های میدانی و عملیپاسخ این رفتارهای کینه توزان آمریکا را بدهد و فقط به اقدامات رسانه ای و صرف محکومیت این اقدام بسنده نکند. غرب نباید احساس کند که ایراندر پاسخ گویی به رفتارهای خصمانه آن دست و پا بسته است و خود را در توافقات بی اثر و یکطرفه محدود می نماید.


مطالب مرتبط