رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

5be15c83515e0.jpg

مکه
چش به راه او بود
چش به راه ماه زیبا
یه مسافر بهشتی
صورتش، شبیه گلها

5be15caab2bc7.jpg


با همه سلام می‌کرد
با رفاقت و محبت
وقتی می‌شدند بیمار
از اونا می‌کرد عیادت

5be15cd4a50d0.jpg


بچه ها روخیلی دوست می داشت
با فقیران همنشین بود
جا نداش بَدی توو قلبش
لقبش هم که «امین» بود...

5be15cf9ba7ba.jpg


واسه این‌که قلب مردم
بگیره عطر خدا رو
شب و روز می کرد تحمل
او تمام سختی ها رودشمنا برای قتلش
نقشه‌هایی می‌کشیدند
پر بودن از کینه گرچه
طعم لطفشو چشیدندسینه‌ی پیامبر بود
ولی لبریز محبت
دل پاک او همیشه
به صبوری داشت عادتاز خدا پیام اومد:
فکر خوبی واسه دین کن
دین نباید باشه تنها!
پس علی رو جانشین کن...

5be15d2e3f81b.jpg


تا که سال ده هجری
شد زمان حج آخر
غنچه‌ها خبر آوردن
آروم از کوچ پیمبر...

5be15d4b4aa77.jpg


از امامت علی گفت
او برای مردم اون سال
پر کشید از این جهان او
چون پرنده ای سبکبال

5be15d6556464.jpg


همه دل ها پر غم شد
همه دنیا پر ماتم
شب رحلت نبی بود
شب غصه های عالم


مطالب مرتبط