روزی حلال و پاکیزه بخورید.

رزق طیب

رزق طیب

بیشترین وصفی که در قرآن برای رزق و خوراکی ها در میان آیات قرآنی به چشم می آید، ویژگی طیب می باشد. وصف طیب در قرآن برای موصوف های متعددی بیان شده است که عبارتند از: نساء،[1]نفس،[2] مومنین،[3] سرزمین،[4] گفتار،[5] غنیمت،[6] ذریه،[7] مسکن،[8] باد،[9] درخت،[10]زندگی[11]و رزق.[12]

بیشترین کاربرد واژه طیب در ارتباط با رزق مطرح شده است. به طور کلی می توان گفت، طیب مقابل خبیث بکار می رود و در صورتی که به عنوان وصفی برای رزق استعمال شود، دارای معانی ذیل خواهد بود:[13]

* رزق طیب، رزقی است که در آن "ضرر و زیانی" نباشد. پس ملاک طیب بودن، بی ضرر بودن است.

* رزق طیب، به رزقی اطلاق می شود که "لذیذ" و گوارا بوده، در آن لذتی برای استفاده کننده نهفته باشد. بیشترین تعریفی که برای طیب در تفاسیر آمده است اشاره به معنای لذت دارد.

* رزقی طیب است که از طریق سعی و تلاش و به اصطلاح "کد یمین" به دست می آید و موجب تقویت جسم و نیروهای جسمانی گردد. هر آنچه غذای جسم یا روح باشد و برای بدن رشد و نموی ایجاد کند، رزق طیب خواهد بود.

* رزق طیب، به رزقی اطلاق می شود که دارای "طهارت" باشد. پاکی یا طهارت ابعاد مختلفی دارد که منبع رزق، بازار رزق، محل رزق، نحوه فراهم سازی رزق و شیوه استفاده از آن را شامل می شود.

* تمام نعمت های خدا نظیر میوه ها، حبوبات، خوردنی ها و آشامیدنی ها رزق طیب اند پس ملاک طیب، "نعمت" است.

* رزق های متنوعی که با طبیعت انسان سازگار است، رزق طیب می باشد. طبعاً خوراکی هایی که برای انسان اشتها آور و مطبوع باشد، رزق طیب به حساب می آید. شریعت، رزق­هایی را برای انسان طیب اعلام کرده است که طبع انسان از آنها کراهت نداشته، بدان رغبت داشته باشد.

* رزق حلال طیب بوده، مورد اهتمام خدا می باشد: «و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی انتم به مومنون»؛[14]و از آنچه خداوند روزی شما قرار داده، حلال و پاکیزه را بخورید و از آن خدایی که بدو ایمان دارید، پروا دارید.

5bb9dc115a89f.jpg

گفتنی است که اگر به لحن آیات رزق که همراه با لفظ طیب به کار رفته است دقت کنیم، در آن نکته ای جالب می یابیم.[15] خداوند می توانست به انسان روزی های ناپاک بدهد اما تمام رزق های خدا پاک بوده، بی ضرر، لذت بخش و سازگار با جسم و جان آدمی است. انسان ها هر گاه رزق خدا را دریافت می کنند با تمام وجود از آنها لذت می برند، پاکی را در آنها می بینند، غرق در نعمت های خدا می شوند و درون خود رغبتی نسبت به آنها احساس می کنند.

خداوند طبیعت و محصولات خود را به گونه ای آفرید که با تمام ابعاد و شئون آدمی سازگار است. چنان که جسم و جان آدمی را هم به گونه ای خلق نمود که با طبیعت و فرآورده های آن مناسبت و ملازمت دارد. لذا اصل "ملازمت" طرفینی است و به گونه ای طراحی شده است که انسان و جهان همدیگر را جذب کرده، هیچ گونه فاصله ای را برنمی تابند.

منبع: سبک زندگی رضوی (بهداشت غذا و تغذیه)، محمد تقی فعالی

-------------------------

پی نوشت ها:

[1]. نساء/3.

[2]. همان/4.

[3]. رعد/29.

[4]. اعراف/58.

[5]. حج/ 24.

[6]. انفال/69.

[7]. آل عمران /38.

[8]. توبه/72.

[9]. یونس /22.

[10]. ابراهیم/24.

[11]. نحل/97.

[12]. بقره/57.

[13]. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص39، میبدی، کشف الاسرار، ج3، ص، بغدادی، لباب التاویل، ج3، ص 89، کاشانی، زیده التفاسیر، ج2، ص314، نخجوانی، الفواتح الالهیه،ج1، ص62، فیضی دکنی، سواطع الاهام، ص، آلوسی، روح البیان، ج8، ص55، طباطبایی، المیزان، ج17، ص346؛ حسینی شیرازی، تقریب القرآن، ج2، ص10.

[14]. مائده/88 .

[15]. طباطبایی، المیزان، ج9، ص54.


مطالب مرتبط