امام رضا علیه السلام به عنوان اسوه، کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. ایشان بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمت گزاران شان داشتند.

رفتار امام رضا علیه السلام با مردم

رفتار امام رضا علیه السلام با مردم

برخورد قرآن و اسلام با انسان ‌های مختلف فرق می‌ کند. در بعضی جاها دستور به برخورد نیک و پر محبت می‌ دهد، «با مردم سخن نیک بگویید»(بقره/83) و در جای دیگر دستور به برخورد میانه می ‌دهد: «محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.» (فتح، آیه 29)

امامان(ع) با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعاملات اجتماعی به نیکوترین صورت با آنان برخورد می کردند. این سیره چنان نیکو بود که با الگو قرار دادن آنان ما می‌ توانیم روش صحیح برخورد اسلامی با افراد گوناگون را بیاموزیم.

امام رضا علیه السلام به عنوان اسوه، کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. ایشان بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمت گزاران شان داشتند. در روزی که ایشان مسموم شدند و در آن روز به شهادت رسیدند بعد از این که نماز ظهر را خواندند به فردی که نزدیکشان بود فرمودند: مردم (منظور اهل خانواده کارکنان و خدمتگزاران شان بودند) غذا خورده ‌اند؟ آن فرد جواب داد: آقای من در چنین وضعیتی کسی می ‌تواند غذا بخورد؟ در این لحظه که امام علیه السلام متوجه می ‌شوند کسی غذا نخورده، می ‌نشینند و دستور آوردن سفره ‌ای را می ‌دهند همه را سر سفره دعوت می‌کنند و آن ها را یکی یکی مورد محبت قرار می ‌دهند. (عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 498)

ایشان در جایی که مربوط به شخص خودشان بود بزرگ ترین گذشت ‌ها، عالی ‌ترین ایثار ها و بیشترین محبت را نسبت به دیگران داشتند. رفتار عملی امام رضا علیه السلام نشانه انسانی کامل و نمونه است که هیچ علاقه‌ ای به دنیا و ظواهر آن ندارد.

اگر فردی حتی کوچک ‌ترین خدمتی برای امام رضا علیه السلام انجام می ‌داد، ایشان نهایت تشکر و قدردانی را به جا می ‌آوردند و حتما خدمت آن فرد را جبران می ‌نمودند. آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصی می‌ کردند، اگر آن ها گرفتاری و ناراحتی داشتند، سعی می ‌کردند مشکل آنان را حل کنند.

یادداشت : علی کفشگر فرزقی

منبع: سیره اخلاقی امام رضا (ع)، طاهره بهره ‌مند


مطالب مرتبط