رفتار امام رضا علیه السلام چنان برازنده، مناسب و نیکو بود که مطالب زیادی در این خصوص در کتب سیره و تاریخ وارد شده است.

رفتار و منش امام رضا علیه السلام

رفتار و منش امام رضا علیه السلام

بعد از امام موسى بن جعفر (عليه السلام ) مقام امامت به پسرش حضرت ابوالحسن على بن موسى الرّضا (عليه السلام ) رسيد، چرا كه او در فضايل سرآمد همه برادران و افراد خانواده اش بود و در علم و پرهيزكارى بر ديگران برترى داشت و همه شيعه و سنّى بر برترى او اتفاق نظر دارند و همگان آن حضرت را به برتری بر ديگران در جهت علم و فضايل معنوى مى شناسند.

رفتار امام رضا علیه السلام چنان برازنده، مناسب و نیکو بود که مطالب زیادی در این خصوص در کتب سیره و تاریخ وارد شده است. مجموعة رفتارهای زیبا و نیک او خاطرات زیبایی را در ذهن و دل اطرافیان نقش کرد. در این باره ابراهیم بن عباس می گوید: « ندیدم و نشنیدم کسی از امام رضا علیه السلام برتر باشد. از او چیزهایی دیدم که از هیچ کس ندیده بودم. ندیدم او با سخن به کسی جفا کند یا سخن کسی را قطع کند یا کسی را از دادن حاجت محروم سازد. او هیچ گاه در برابر همنشین خود پایش را دراز نمی کرد و تکیه نمی داد. من هیچ گاه ندیدم به غلامان و خدمتگزاران خود دشنام دهد. هیچ گاه ندیدم آب دهان بر زمین بیندازد و هیچ گاه صدای قهقهۀ اورا نشنیدم بلکه خندۀ او با تبسم بود. اگر سفرۀ غذا گسترده می شد با خدمتگزاران و غلامان و دربانان خود غذا می خورد. شب کم می خوابید و بسیار روزه می گرفت. در ماه سه روز، روزه گرفتن را از دست نمی داد و می فرمود: سه روز روزه گرفتندر ماه به منزلۀ روزه در تمام عمر است. بسیار نیکی می کرد و صدقۀ مخفی می داد. بیشتر مناجات های مخفی او در شب های تاریک بود. هرکس بگوید مثل او دیده باور نکنید». رفتار امام رضا علیه السلامچنان برازنده و نیکو بود که مطالب فراوانی در این خصوص در کتب سیره و تاریخ آمده است.

یاداشت: علی کفشگر فرزقی

منبع:

امام رئوف، برگزیده ای از سیره ی امام رضا علیه السلام

نگاهى بر زندگى دوازده امام (ع) علامه حلّى، ترجمه : محمد محمدى اشتهاردى


مطالب مرتبط