شعر کودک روز قدس

روز قدس

روز قدس

تو را می بینم هر روز

درون قاب دیوار

و یک لبخند زیبا

که بر لب داری انگار

تو تابیدی چو خورشید

به روح قلب انسان

و گشتی یک پدر تو

برای کل ایران

چقدر سخت بوده روزی

که ایران بی پدر شد

و رفتی از جهان تو

و چشم ها خیس و تر شد

و اینک روز قدس است

که هستیم در خیابان

به دستور خمینی

امام خوب ایران

5cef774a81f9f.jpg

و با لبیکی دیگر

دوباره در صفیم ما

ز قدس و مردمانش

حمایت می کنیم ما


شاعر : اکرم خیبری


مطالب مرتبط