شعر زائر بهشت

زائر بهشت

زائر بهشت

اول به نام خدا // خداوند توانا
خدای خوب جهان // خدای پاک ایران

حالا نقطه سرخط // خدای شهر مشهد
شهر عشق و زیارت // شهر امام رحمت

شهر امام هشتم // حرم ، کبوتر ، گندم
شهری که زائر داره // کلی مجاور داره
رو برگ گل نوشته // مشهد شهر بهشته

دوم دوست عزیزم // دوست پاک و تمیزم
سلام گلم ،" بهارم // سلامتی می یاره

سلام به تو مهربون // همیشه سالم بمون
چون شهر ما یه دونه س // مشهد ما نمونه س

تو زائر بهشتی // همیشه باش بهداشتی
بچه ای که تمیزه // پیش همه عزیزه

خصوصا پیش خدا // پیش حضرت رضا
پس کودک مسلمون // بهداشتی و پاک بمون


مطالب مرتبط