نوزاد امروز ما در آینده کسی می‌شود که به او گفته‌ایم.

زبان مادر

زبان مادر

مشخصات کتاب:
عنوان: زبان مادر
نویسنده: نهاله مشتاق
ناشر: شابک
سال چاپ: 1393

کتاب زبان مادر، نگاهی به نقش زبان در روابط بین فردی دارد. در این کتاب اهمیت زبان به عنوان سیستمی شامل نشانه‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد، در مورد درهم‌تنیدگی زبان و فرآیندهای روانی، اطلاعاتی ارائه می‌شود و در مورد استفاده موثر از زبان برای برقراری رابطه با کودک صحبت می‌شود.

عناوین فصل‌های این کتاب به شرح زیر است:
– یکی بود، یکی نبود
– آغاز سخن
– دنیای زبان
– روزهای ناتوانی، روزهای بی‌زبانی
– نشانه‌ها و پیام‌ها
– آغاز معنا، پایان گریه
– همراهی‌های ماندگار
– شم مادرانه
– زبان بدن و زبان عواطف
– موسیقی کلام مادر
– تجربیات مشترک
– خود را جای کودک قرار دادن
- شکاف ضروری
– خواسته‌ها گفته می‌شوند
– من یا تو؟
– کلام مادر، مهر مادر
– شنیدن از مادر، گفتن به مادر

5c28776e39069.jpg

در بحث زبان، مادران نقش ویژه‌ای بازی می‌کنند. آنان این ابزار از پیش موجود را به کودک معرفی می‌کنند و می‌توانند در سال‌های رشد کودک، استفاده ی او از این ابزار را تسهیل و یا در مسیر آن مانع ایجاد کنند. فیسلوف مشهوری گفته است: «ما آن چیزی می‌شنویم که به ما گفته شده است.» نوزاد امروز ما نیز در آینده کسی می‌شود که به او گفته‌ایم.

بخشی از کتاب:

كودك در دنياي رواني و در زبان اطرافيان متولد مي شود. اما بسيار طول مي كشد تا به درجه اي از رشد برسد كه معناي لغات را متوجه شود. در اين دوره ي زماني، محيط اطراف از طريق حس هاي جسمي، درك و دريافت مي شود. درست به همين دليل، آنچه در اين دوران اهميت دارد، موسيقي كلام مادر است نه معناي لغوي كلماتي كه به كار مي برد. مادري كه با لحن بازيگوشانه، آرام و مهربان مي گويد:« الهي قربون اين بچه ي زشتم برم با اين دماغ گندش!!» با وجود استفاده از كلماتي كه معناي ظاهري آن ها منفي است، حس منفي به كودك خود منتقل نمي كند.


مطالب مرتبط