حتی زنانی که اسطوره اعتماد به نفس هستند در مقابل مردان دوست دارند زنانه رفتار کنند.

زن ها عاطفی تر از مردها هستند!

زن ها عاطفی تر از مردها هستند!

مهشید کارشناسی ارشد حقوق دارد و وکیل موفقی است. او با رضا که کارشناسی مدیریت دارد زندگی می کند. معمولاً بیشتر پرونده هایی که مهشید به عهده می گیرد به نفع موکل او تمام شده است. مهشید در بین همکارهایش به وکیل «مثبت نود» مشهور است؛ چون بیشتر از نود درصد دادخواهی ها را برنده شده. به تازگی برای مهشید در یک پرونده حقوقی مشکلی پیش آمده که ذهنش را خیلی درگیر کرده است. او احساس می کند از موکلش رودست خورده است و به همین سبب قادر به دفاع کردن تمام عیار از او نیست. رضا هم حس کرده است که مهشید این روزها بیش از حد معمول استرس دارد، اما به این دلیل که می داند مهشید کار خودش را خوب بلد است چیزی از او نمی پرسد. شاید برای همین از شبی که مهشید خودش را در آغوش رضا انداخت، مشکل کاریش را گفت، زار زار گریه کرد و گفت که از رضا توقع حمایت و دلداری دارد، او شوکه شده است.

زن ها عاطفی تر از مردها هستند. این نوعی باور عمومی است که اتفاقاً پایه های علمی هم دارد. البته روان شناس ها کمی جزئی تر در این خصوص اظهار نظر می کنند. آن ها می گویند که مردها می توانند جنبه های عقلانی و احساسی ماجراها را از هم جدا کنند، اما زن ها حتی در بحثی منطقی زود احساساتی می شوند. عصب شناس ها می گویند که دلیل این موضوع ممکن است این باشد که مرکز عاطفه در مردها فقط در نیمکره راست مغز آن هاست، در صورتی که مراکز عاطفه در زن ها هم در سمت چپ و هم در سمت راست مغز آن ها پراکنده است. احتمالاً می دانید که سمت چپ مغز مسئول تکلم و تفکر منطقی است. به همین دلیل احتمالاً خیلی از مردها تعجب می کنند که چرا وقتی بحثی منطقی را با همسر خود پیش می برند، آن ها ناگهان احساساتی می شوند. البته، در مقابل، خانم ها هم از اینکه مردها حتی در بحثی اساسی می توانند خونسردی خودشان را حفظ کنند و با منطق خودشان پیش بروند، تعجب می کنند.

5cecd24842226.jpg

مردها می توانند جنبه های عقلانی و احساسی ماجراها را از هم جدا کنند، اما زن زود احساساتی می شوند.

اگر بخواهیم کلی تر نگاه کنیم، به خصوص مردهایی که همسر موفقی دارند، ممکن است به این اشتباه بیفتند که چون همسرشان در جمع، آدمی است که خیلی خوب از پس خودش و کارهایش برمی آید دیگر نیازی به حمایت عاطفی ندارد. اما روان شناسی زنان دقیقاً برعکس این را تأیید می کند.

حتی زنانی که اسطوره اعتماد به نفس هستند در مقابل شما دوست دارند زنانه رفتار کنند و از حمایت عاطفی شما برخوردار شوند. دعوای همیشگی زنان و مردها در به زبان آوردن جمله «دوستت دارم» توسط مردهاست که ریشه در همین تفاوت جنسیتی دارد.

منبع: کتاب هرچه می خواستید درباره زن ها بدانید اما رویتان نمی شد بپرسید، سعید بی نیاز


مطالب مرتبط