سبک ارتباط با خداوند و اهل بیت(ع)، سبک ارتباط ظاهری است که به نوبه خود خوب است. ذکر هر روزه، خواندن زیارات و ادعیه همگی سبب پیشرفت و رشد و تعالی انسان در عرصه اعتقادی و دینی اسلامی انسان می شود.

زیارت واقعی به قلب و روح خالص است، نه تنها عبادت ظاهری
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 79 28.3 KB 15 0

زیارت واقعی به قلب و روح خالص است، نه تنها عبادت ظاهری

سبک ارتباط با خداوند و اهل بیت(ع)، سبک ارتباط ظاهری است که به نوبه خود خوب است. ذکر هر روزه، خواندن زیارات و ادعیه همگی سبب پیشرفت و رشد و تعالی انسان در عرصه اعتقادی و دینی اسلامی انسان می شود.
اما برای اینکه پیشرفت بهتری در این زمینه ها داشته باشیم به گونه ای که تاثیرگذاری و ماندگاری بهتری داشته باشد؛ باید این ارتباط را با قلب و روح خود گره بزنیم اگر به این باور برسیم برای زیارت امام رضا (ع) و ائمه معصومین (ع) نیاز به حضور فیزیکی در محل خاصی نیست همین اندازه که قلب و روح انسان به آنجا سفر کنند کافی است و تاثیر گذاری بهتری دارد.

برای زیارت واقعی نیاز به تن سالم نیست، بلکه باید انسان قلب و روح سالم داشته باشد تا بتواند از ثمرات و نتایج زیارت بهره مند شود. تنها افرادی که برای رسیدن به امام رضا(ع) و زیارت واقعی نیاز است قلب و روح سالم انسان است.

برای اینکه انسان قلب و روح خود را به حرم برساند و از یک زیارت واقعی با گره خوردن قلبش به آن بارگاه بهره مند شود باید یکسری خصایصی داشته باشد تا بتواند دلی قابلیت گره خوردن با اهل بیت را دارد که خلوت باشد و خلوص نیات در دل و روح آن موج بزند، این دل خانه خداست.حرمت و حریم خانه دل به خلوت بودن آن است. غیر خدا را باید بیرون بریزید و هر روز خود را باید سبکتر کرد تا قابلیت خانه خدا شدن را پیدا کند.

وقتی دل انسان از ناخالصی ها رهایی پیدا کند فطرت و نیازش به سمت خدا و اهل بیت بیشتر می شود پس باید آمال و آرزوهای دنیوی و پوچ خود را از دیدگانمان دور سازیم تا بتوانیم به بهترین شیوه در برابر خداوند به زیارت و نیایش بپردازیم.

برگرفته از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، رواق امام خمینی، صحن جامع.


مطالب مرتبط