تبسم ، بی هزینه ترین رفتار مثبت اجتماعی است.

سبک زندگی رضوی (تبسم)

سبک زندگی رضوی (تبسم)

از جمله مصادیق کار خیر و نیکی به دیگران، طلاقت وجه و گشاده رویی است.فرض کنید صبح از منزل خارج شده اید و در کوچه یا خیابان یا محل کار، فرد یا افرادی را می بینید که لبخند برلب ندارند، اخم کرده اند، پیشانی در هم کشیده اند و عصبانی به نظر می آیند. فرض دیگر اینکه صبح از منزل بیرون رفته اید و در خیابان یا اداره با افرادی برخورد می کنید که لبخند بر لب دارند، اخم نکرده اند،رخساره ی آنها باز است وبا شادی و نشاط با شما روبرو می شوند. سوال این است کدام یک از این وضعیت به شما کمک می کند؟ و کدام یک از این دو دسته انسان ها « نیروی لازم» برای فعالیت روزانه به شما «می بخشند»؟پر واضح است که فرض دوم، مصداق یاری رسانی و نشاط بخشی است. مولا علی علیه السلام فرمودند:گشاده رویی اولین گام کار خیر و سخاوت است.[1]
ابراهیم بن عباس که از یاران باوفای حضرت رضا علیه السلام است سخنی جالب درباره ی آن بزرگوار می گوید:
هرگز امام رضا علیه السلام را ندیدم که تبسم نداشته باشند.[2]
تبسم ، مهم ترین مصداق گشاده رویی است. انسان می تواند با رخساره ای باز و چهره ای گشاده به دیگران پیام دوستی و محبت دهد.
تبسم ، بی هزینه ترین رفتار مثبت اجتماعی است.
تبسم بدون اینکه چیزی از دهنده اش کم کند، به گیرنده، شادی می بخشد واز این راه گیرنده اش را ثروتمند می سازد.
تبسم ، تنها لحظه ای ناپایدار است اما گاه خاطره اش تا ابد پایدار.
یک لبخند بی هزینه، گران بهاترین هدیه ای است که می توان به دیگران بخشید. درباره ی پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان عبدالله بن حارث نقل شده است:
ما رایت احدا اکثر تبسما من رسول الله ؛ هیچ کسی را ندیدم که متبسم تر از رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد.[3]


برگرفته از کتاب سبک زندگی رضوی ج1،محمد تقی فعالی


---------------------------------------------
پی نوشت ها:
1- آمدی، غررالحکم،ص437.
2- صدوق،عیون اخبارالرضا علیه السلام،ج2،ص182.
3- جزائری ، کشف الاسرار فی شرح الاستبصار،ج1،ص155.


مطالب مرتبط