آداب مهمان داری و مهمان نوازی از سوی هشتمین پیشوای شیعیان

سبک زندگی رضوی (مهمان داری و مهمان نوازی)

سبک زندگی رضوی (مهمان داری و مهمان نوازی)

در ارتباط با مهمان داری و مهمان نوازی آداب مختلفی از سوی هشتمین پیشوای شیعیان مطرح شده است. آن بزرگوار در این رابطه نکات جالب و مهمی مطرح کرده اند:
بیگاری نکشیدن
درسیره ی امام آمده است که ایشان هرگاه مهمانی برایشان می آمد، وی را وادار به کاری نمی کردند و از او کار نمی کشیدند. در روایت ها آمده است که روزی مهمانی بر امام رضا علیه السلام وارد شد. امام تا پاسی از شب، نزد او نشسته بودند و با وی سخن می گفتند که چراغ، کم نور شد. مرد،دستش را دراز کرد که آن را درست کند، اما امام رضا علیه السلام وی را از این کار، باز داشتند و خود به درست کردن چراغ پرداختند. سپس به او فرمودند: ما قوی هستیم که از مهمانمان کار نمی کشیم.[1]
بدرقه کردن
شایسته است هر گاه مهمان قصد رفتن کرد او را مشایعت و تا در خانه بدرقه کرد. امام رئوف علیه السلام به نقل از جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: از حقوق مهمان آن است که او را تا در منزل همراهی کنی.[2]
ساده و آسان گرفتن
یکی از شرایط مهمان داری این است که نه میزبان بر خود سخت بگیرد ونه مهمان. هر دو باید بی تکلف بوده و مهمانی را به سادگی و آسانی برگزار کنند. حضرت رضا علیه السلام نقل فرمودند که مردی امیرمومنان علیه السلام را دعوت کرد. علی علیه السلام به او فرمودند:«پذیرفتم، به شرط آنکه سه قول به من بدهی.» مرد گفت: « چه قولی !ای امیر مومنان؟! » فرمودند:« از بیرون ، چیزی برای تهیه نکنی، آنچه در خانه است، از من دریغ نورزی و خانواده را به زحمت نیندازی .» مرد گفت : « قبول است.» پس علی بن ابیطالب علیه السلام دعوتش را پذیرفتند.[3]
برگرفته از کتاب سبک زندگی رضوی محمد تقی فعالی


--------------------------------------------------
پی نوشت ها
1-کلینی، الکافی، ج6، ص 283.
2-صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام،ج2، ص69.
3-طبرسی، مکارم الاخلاق، ص167.


مطالب مرتبط