انتخاب نام افراد به خصوص فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این نام برای همیشه ماندگار است.

سبک زندگی رضوی (نام گذاری)

سبک زندگی رضوی (نام گذاری)

انتخاب نام افراد به خصوص فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا این نام برای همیشه ماندگار است و همکاران او را با این اسم می خوانند. در صورتی که نامی زشت برای فرد انتخاب شود، چه بسا وی وسیله خنده، استهزاء و توهین دیگران می شود از این رو روحیه اش تضعیف شده و به سمت تنشهای پی در پی و اضطراب های متوالی پیش رود.
سخنان نورانی هشتمین امام شیعیان در این رابطه سودمند و آموزنده است. آن بزرگوار پیروان خویش را به نکاتی التفات داده اند.
نکته نخست: از فرمایشهای حضرت رضا علیه السلام به دست می آید که نامها و نامگذاریها آثاری دارد، مناسب است به حدیث ذیل توجه کنیم روزی ابن غیلان بر امام وارد شد و به ایشان گفت:خداوند به من فرزندی داده است. لطفاً برای وی نامی برگزینید. امام پس از مکثی طولانی، فرمودند:« نام او را علی بگذار! در این صورت عمرش طولانی می شود.»[1]
نکته دوم: ضروری است برای دیگران نامهای زیبا انتخاب شود در صورتی که درباره نام فرزندمان تصمیم می گیریم ضروری است حساسیت بیشتری به خرج دهیم.
حضرت رضا علیه السلام فرمودند:« نامهای زیبا برای یکدیگر انتخاب کنید و برگزینید، زیرا با آن نام شما را در قیامت صدا می زنند و میگویند: برخیز ای فلانی و به سمت بهشت برو یا برخیز ای فلانی که بهشتی برای تو نیست.»[2]
از این روایت شریف نورانی چنین برمی آید که نامها هم به امور دنیوی ارتباط دارند و هم به امور اخروی و در انتخاب نامها باید معیاری به نام زیبایی را در نظر گرفت، چرا که جهان زیباست و در جهان زیبا بهتر است از نامهای زیبا استفاده کرد:﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾[3] ؛ همان کسی که هر چیزی را که آفریده است، نیکو آفریده و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد.


برگرفته از کتاب سبک زندگی رضوی ج1،محمد تقی فعالی.


-------------------------------------------
پی نوشت ها:
1- کلینی، الکافی، ج ۶.
2- حلّی، عدةالداعی، ص ۷۸.
3- سجده، ۷.


مطالب مرتبط