سختی جدا شدن از همسالان بعد از بازی

سختی جدا شدن از همسالان بعد از بازی

سختی جدا شدن از همسالان بعد از بازی

دختر 5 ساله ام پس از بازی با همسالان به سختی و با گریه از آنان جدا می شود. با این مشکل چگونه مواجه شوم؟

این مشکل بسیاری از خانواده ها است؛ چون برای اغلب کودکان اتمام بازی و جدا شدن از همسالان سخت است. او اوقات لذت بخشی را با همسالان خود سپری کرده است و می داند که جدایی از او، به معنای پایان لحظات لذت بخش است.

برای تعدیل این مشکل از راهکارهای ذیل استفاده کنید:

1.ارتباطات خود را با نزدیکان و آشنایان بیشتر کنید. یکی از علل مهم این مشکل، نگرانی فرزند شما از عدم تکرار یا دیر تکرارشدن این اوقات خوش و لذت بخش است.

2. در صورت عدم امکان یا سخت بودن ارتباطات فامیلی، زمینه حضور فرزند خود را در پارک ها و محیط های عمومی کودکان بیشتر کنید تا با ارتباط های مقطعی با همسالان و دوستان موقتی، این نیاز را برآورد.

3. در منزل، وقت بیشتری را به بازی با او اختصاص دهید.

4. در ایجاد ارتباط با همسالان خاص، زیاده روی نکنید. به طور معمول، وابستگی شدید به برخی از همسالان، این مشکل را بیشتر می کند.

5. دست کم 15 دقیقه پیش از جدایی، به او اعلام کنید که باید بازی را تمام کند و آماده شود. خوب است هر 5 دقیقه یکبار این یادآوری، را تکرار کنید. یادتان باشد که کودکان برای انتقال از یک فعالیت به دیگر، به زمان نیاز دارند.

6. در صورت مقاومت برای جدایی، به او بگویید که می تواند پس از رسیدن به منزل لحظاتی را با دوستش تلفنی صحبت کند.

7. تعیین وعده دیدار بعد با دوستش نیز او را برای جدا شدن آماده تر می کند.

برخی کودکان اصرار می کنند که بدون حضور شما در منزل میزبان بمانند. با فراهم بودن شرایط ( سن مناسب کودکان، نسبت نزدیک فامیلی با میزبان، امنیت جسمی کودک، رعایت مسائل اخلاقی، عدم وابستگی و ...) موافقت موردی شما اشکالی ندارد. در غیر این صورت چاره ای ندارید که به خواسته اش بی توجهی کنید و تسلیم گریه و قشقرق او نشوید.


مطالب مرتبط