۸ فروردین ۱۳۹۸ 111 2.6 MB 54 ثانیه 6 0

سربازان انقلاب 10 - خدمت رسانی

مقام معظم رهبری:
سربازان #انقلاب
فقط کسانی نیستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و میتوانستند
سربازی کنند. جوانان مؤمن و نواندیش و آزادفکر و پاکدامنِ امروز ما و
نسلهای بعد هم #سربازان انقلابند؛ چون انقلاب یک حقیقت همیشه جاوید است؛


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط