امام صادق (ع) می فرماید: تو را به نُه چیز سفارش می کنم که این سفارش من برای مریدان و سالکان راه رسیدن به خداوند بلند مرتبه است.

سفارش های نُه گانه امام صادق(ع)

سفارش های نُه گانه امام صادق(ع)

سه سفارش درباره ریاضت نفس:

1. مبادا چيزي‌ را بخوري كه‌ میل نداري‌، چرا که این کار پدید آورنده حماقت‌ و کودنی است. 2. نخوردن مگر هنگام گرسنگی 3. هنگام خوردن، حلال بخور و نام خداوند را ببر و حدیث پیامبر(ص) را به یاد آور که فرمود: «آدمی هیچ ظرفی را بدتر از شکم خویش پر نساخته است. حال اگر چاره ای جز این نیست پس یک سوم برای غذا، یک سوم برای نوشیدن، و یک سوم برای نفَس».

سه سفارش درباره حلم و بردباری

1. هر کس به تو گفت:«اگر یک دشنام دهی با ده دشنام به تو پاسخ می دهم». تو به او بگو: «اگر دشنام دهی، حتی یک دشنام هم نخواهی شنید!». 2. و کسی که تو را ناسزا گفت، به او بگو: «اگر در آن چه می گویی صادقی و حقیقتاً چنین عیب و اشکالی در من وجود دارد از خدا می خواهم که مرا ببخشد؛ و اگر دروغ می گویی و من دارای چنین ویژگی یا رفتار زشت و ناپسندی نیستم از خدا می خواهم که تو را ببخشاید». 3. اگر کسی تو را به امر ناخوشایندی وعده داد و تهدیدت کرد تو برای او خیرخواهی کن و دلسوزی نما.

سه سفارش درباره علم

1. هر چه ندانستی از علما و دانشمندان بپرس. ولی مبادا که به جهت آزار دادن و یا به منظور آزمایش کردنِ آن ها از آنان بپرسی. 2. هشدار! در هیچ امری که نسبت به آن علم و آگاهی نداری و دیدگاه درستو دقیق درباره آن را نمی دانی، به رأی و نظرخودت عمل نکن. و تا جایی که می توانی جانب احتیاط را رعایت کن. 3. از فتوا دادن در امری که در آن تخصص نداری، بگریز آن چنان که از شیر درنده می گریزی! و گردنت را پلی برای مردمان قرار نده.

یادداشت: علی کفشگر فرزقی

منبع:

برگرفته از حدیث عنوان بصری، ترجمه محمد حسین ملک زاده


مطالب مرتبط