سفره افطار

سفره افطاری

سفره افطاری

غروب که شد همیشه

کنار هم می شینیم
سفره افطاری را
با همدیگه می چینیم

هرکسی توی خانه
دنبال یه کاریه
لیوان شیر وآب جوش
اول افطاریه

با هم می خونیم اول
دعای ربنا را
یواش صدا می کنیم
تو دل هامون خدا را

چه شب های قشنگی
ستاره توی دل هاست
هرکی بگیره روزه
مهمون خوب خداست


مطالب مرتبط