سن مناسب برای خرید تلفن همراه برای کودکان

سن مناسب برای خرید تلفن همراه برای کودکان

سن مناسب برای خرید تلفن همراه برای کودکان

آنچه بیش از سن اهمیت دارد سطح بلوغ فرزندان است به عنوان ملاک تصمیم گیری برای خرید گوشی تلفن همراه،
آنچه ما را کمک میکند تا تشخیص دهیم که فرزندان مان آماده پذیرش این فناوری هستند توانایی پیروی از قوانین در این مورد و همچنین احساس مسئولیت و توانایی حفظ امنیت بسیار اهمیت دارد.
اما سوالاتی که به والدین کمک میکند تا پیش از خرید این محصول فناوری (موبایل)سن مناسب را معین نمایند:
اما پیش از طرح سوالات کلیدی ، والدین مطمئن باشند اگر درک استفاده از محصولات جدید فناوری بزرگتر از توانایی استفاده عاقلانه فرزندان شان از آن فناوری می باشد پاسخ آن ها حتما باید این جمله باشد:
نه ، هنوز نه زمانش نرسیده...
پدر ومادر عزیز مطمئن باشید اگر پیش از موعد مناسب اقدام به تهیه تلفن همراه برای فرزندان دلبندتان نمایید، آسیب های بسیار بزرگتری از ناراحتی فرزندان شما از نخریدن و حسادت های کودکانه نسبت به همبازی ها و دوستانشان در انتظار شما و خودفرزندتان خواهد بود.
پیش از موعد مناسب برای فرزندان موبایل نخرید...
1. آیا در رفتار فرزند شما احساس مسئولیت قابل رویت است؟
2.آیا فرزند شما استفاده درست از موبایل را آموخته است؟
3. آیا فرزندتان حاضر به پذیرش و تبعیت از قوانین محدودسازی در استفاده از تلفن همراه خواهد بود؟
4. آیا فرزند شما با تبعات و هزینه های حریم خصوصی در تلفن همراه آشنا می باشد؟
5. آیا فرزند شما مهارت حفظ امنیت اطلاعات شخصی و خانوادگی را در حین استفاده از موبایل و برنامک ها دارامی باشد؟
6. آیا فرزند شما در استفاده از موبایل به محدودیت ها زمانی و مکانی استفاده از موبایل پایبند خواهد بود؟
7. نیاز اصلی فرزندتان به دارا بودن تلفن همراه چیست؟آیا مشکلات و بیماری پزشکی او نیازمند در دسترسی بودن در هر زمانی می باشد؟
8.آیا فرزند شما با اصول استفاده مسئولانه از تصاویر و فیلم و اسناد شخصی و خانوادگی در انتقال آن به دوستان مجازی آشنا می باشد؟
9. آیا فرزند شما در صورت مواجهه با مزاحمین تلفنی و قلدری غریبه های آنلاین مهارت مواجهه با آن را آموخته است؟
10. دقت نمایید و به فرزندان تذکر دهید خرید یک تلفن همراه به معنای ضرورت استفاده موازی از اینترنت و شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین نیست.(شرایط استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی آنلاین محدودیت ها و بلوغ سنی واجتماعی وسیع تری را میطلبد)
همه نکات بالا برای استفاده از تلفن ساده (غیر هوشمند)بود و بطور قطع برای خرید تلفن هوشمند می بایستی حساسیت ها و نکات دقیق تری را مد نظر داشت .


مطالب مرتبط