شما باید از لحاظ عاطفی، نزدیک ترین فرد به همسرتان باشید.

سهم من باش همسرم!

سهم من باش همسرم!

وابستگی افراطی به خانواده اصلی چه مادر و چه پدر یا دیگران، امری نامطلوب و ویرانگر است؛ از آنجا که هرکس از یک سو خواهان مخفی بودن حریم خصوصی خود و زندگی زناشویی اش است و از سوی دیگر، همسرش را تنها برای خودش می خواهد، با دیدن وابستگی همسر به خانواده اصلی، آزرده می شود و به جای آن که مشکل خود را با یک کارشناس و مشاور در میان بگذارد، با غر زدن و داد و بیداد کردن با همسرش، می خواهد ارتباط او و خانواده اش را قطع کند و به اصطلاح، او را در انحصار خودش درآورد؛ اما باید دانست همان اندازه که وابستگی افراطی به پدر یا مادر، ویران کننده زندگی زناشویی است، برخورد نادرست و غیراصولی با این مسئله نیز می تواند ارکان نوپای یک زندگی را بلرزاند.

5cf37d389a0b7.jpg

بنابراین لازم است تا گام به گام و به صورت میلی متری، وابستگی شدید و افراطی به پدر و مادر را از بین ببرید. البته توجه کنید این هرگز به معنای کم شدن محبت و دوست داشتن پدر و مادر نیست. اگر دیدید همسرتان به صورت افراطی به خانواده اش وابسته است، راه کارهای زیر را دنبال کنید:

1- محبت به همسر: بکوشید با محبت فراوان به همسر خود و برطرف کردن نیازهای او، روابط زندگی زناشویی خود را بهبود بخشید. شما باید از لحاظ عاطفی، نزدیک ترین فرد به همسرتان باشید.

2- رفتار سنجیده: رفتارهای نسنجیده انجام ندهید. بسیاری اوقات، رفتارهای کودکانه یکی از زوجین سبب می شود طرف مقابل نتواند به او اعتماد کند؛ در نتیجه می کوشد رضایت خانواده خود را جلب و بر آن ها تکیه کند. آزردن همسر و غر زدن بر سر او به سبب وابسته بودن به خانواده اش، کاری مطلوب نیست؛ چرا که گرایش او را برای پناه بردن به خانواده اش بیشتر می کند، بنابراین در چنین شرایطی، اگر با همسرتان رفتاری مناسب داشته باشید، از وابستگی او کاسته خواهد شد.

آزردن همسر و غر زدن بر سر او به سبب وابسته بودن به خانواده اش، کاری مطلوب نیست

3- افزایش اعتماد به نفس: بکوشید اعتماد به نفس و توکل به خداوند را در همسرتان بالا ببرید، گاهی به دلیل ضعف در تصمیم گیری و عدم اعتماد به نفس، همسر شما همه مسائل کوچک و بزرگ زندگی را با پدر و مادرش مطرح می کند و دست آن ها را در دخالت ها باز می گذارد. در چنین مواردی او را از پیامدها و آسیب های این دخالت ها آگاه کنید و با روحیه دادن به او، عزت نفس و قدرت توکل به خداوند را در او تکامل بخشید.

4- تنش ممنوع: پیوسته در زندگی با همسرتان درگیری ایجاد نکنید. یکی از عوامل وابستگی به همسر به خانواده اش، کسب آرامش یا مشورت کردن درباره تنش های زندگی است. بنابراین بهترین راه حل این است که کمتر با همسرتان درگیر شوید.

منبع: نشریه خانه خوبان، مجید قندی زاده

مطالب مرتبط