در ادامه حدیث نورانی و مهمی از امام رضا علیه السلام درباره کارهایی که باعث غضب خداوند می شود را بخوانید

سه کار که باعث غضب خداوند می شود

سه کار که باعث غضب خداوند می شود

امام رضا علیه السلام فرمود:

إِنَّ اَللَّهَ يُبْغِضُ اَلْقِيلَ وَ اَلْقَالَ وَ إِضَاعَةَ اَلْمَالِ وَ كَثْرَةَ اَلسُّؤَالِ.

خداوند جدال (قیل و قال) و از بین بردن مال و و درخواست زیاد از دیگران را دشمن می دارد (تحف العقول، ص 467)

در حدیث فوق سه چیز موجب خشم خداوند معرفی شده است:

جدال در سخن: سخن معقول و منطقی اگر چه کم و همراه با سکوت باشد، شخصیت و هیبت انسان را بالا برده و موجب موفقیت خواهد بود، جرو بحث و قیل و قال هنگام بحث و گفتگو که از آن تعبیر به مراء و جدال میکنند نه تنها موفقیت نمی آورد بلکه باعث درگیری بین دو طرف و تحریک #خشم و قوه ي غضب انسان می شود زیرا هر طرف تلاش می کند سخنان خود را برتر بداند همچنین لجاجت و تحقیر یکدیگر را به دنبال خواهد داشت.

ضایع کردن اموال: بیهوده مصرف کردن و از بین بردن اموال و یا #اسراف، کاری است که هیچ عقل و خردی آن را نمی پسندد، در واقع بی توجهی به نعمت الهی و در نتیجه کفران نعمت خواهد بود. انسان در مصرف اموال نه مصرفگرای افراطی باشد که اموال خود را تباه کند و نه در هزینه کردن دست تنگ و بخیل بلکه باید حد اعتدال و میانه را رعایت نمود.

درخواست از دیگران: برخی برای رفع نیازمندی خود شخصیت خود را در مقابل افراد دیگری که خود نیازمندند کوچک می کند و با بردن تقاضاهای غیرضروری به نزد این و آن خود را وابسته و نیازمند می سازند و شخصیت انسانی خود را در هم می کوبند. هر درخواست مساوی است با سبک نمودن و خواری شخصیت انسان. بهترین درخواست باید از کسی باشد که بی نیاز کامل است و او خدا است نه انسانی که تمام وجودش فقر محض می باشد. بدین جهت امام هشتم علیه السلام می فرماید: یکی از چیزهای مبغوض نزد خداوند درخواست از دیگران است و اسلام دستور می دهد تا آن جا که انسان توانایی دارد روی پای خود بایستد و از زندگی «اتکالی و وابسته» بپرهیزد که بی نیاز شدن با کمک دیگران عین نیازمندی است.


مطالب مرتبط