شعر کودکانه سوغاتی

سوغاتی

سوغاتی

یک هدیه زیبا /// مادر به من داده

آن را برایم او /// سوغاتی آورده

5bd469fd0631e.jpg

یک مهر و سجاده /// با چادری زیبا

دیگر نمازم را /// می خوانم از حالا

5bd46a10dce8d.jpg

چون که بزرگم من /// پایان نه سالم

در جشن تکلیفم /// سر حال و خوشحالم

5bd46a1feca5a.jpg

با هدیه مادر /// پر می زنم جالا

حرف می زنم آن جا /// با خالق یکتا

5bd46a2f952c9.jpg

او می برد من را /// یک جای خوب و نیک

جشن عبادت را /// می گوید او تبریکمطالب مرتبط