شعر شب های قدر برای کودکان

شب قدر

شب قدر

آی بچه های با صفا
آی بچه های مهربون
آی گلهای باغ بهشت
ستاره های آسمون


تو ماه خوب رمضان
تو شبهای قشنگ قدر
برین به مسجد محل
همراه مادر و پدر


دعا کنین از ته دل
واسه تموم مریضا
دعا کنین واسه فرج
به درگاه خوب خدا


قرآن رو بر سر بگیرین
بگین همه ذکر خدا
رو به خدای مهربون
کنار مامان و بابا


مطالب مرتبط