شعر شهادت امام باقر علیه السلام

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

شعر شهادت امام باقر علیه السلام

من غمگین و نالانم // دارمش به جانم دوست
من چه گویم از ایشان // پنجمین امامم اوستعلم و دین و قرآن شد // با حضور او تازه
در جهان ما باشد // عالمی پر آوازهعالمان مشهوری // داده پرورش آری
پای درس او بودند // مردمان بسیاریعالمان دین بودند // در برابرش حاضر

زنده است و باقی است // نام حضرت باقر(ع)


مطالب مرتبط