شعر شب قدر

شعر کودکانه شب قدر

شعر کودکانه شب قدر

شبهای قدر رمضان
شب های توبه و دعا
یک شبش از هزارتا شب
بالاتره آی بچه ها

دعا کنید با دل پاک
خدا اجابت می کنه
پاداش خوبی می گیره
هرکی عبادت می کنه

پاداش آدم های خوب
بهشت و رحمت خداست
خدایی که مهربونه
دوست تمام بچه هاست


مطالب مرتبط