شعر کودکانه پرستار

شعر کودکانه پرستار

شعر کودکانه پرستار

کار می کنه همیشه
هست توی بیمارستان
تو هر کجای دنیا
عزیزه و مهربان

لبخند به لب همیشه
میره سراغ بیمار
از کاری که می کنه
خسته نمی شه انگار

5c39b9c27d08f.jpg


فرقی نداره براش
روز باشه یا نصف شب
مراقبت از بیمار
هست کار او مرتب

با اینکه کار او هست
مشکل و هم خیلی سخت
اما میزاره مدام
برای کار خود وقت

5c39bab04358a.jpg

تا وقتی که هر بیمار
سالم بشه دوباره
پرستار مهربان
همش به فکر کاره

وقتی که بیمارش شد
دوباره سالم و شاد
خستگی هاش در میره
خوشحال می شه او زیاد

راستی که مهربانه
فرشته ایست پرستار
خدا اونو همیشه
برای ما نگهدار


مطالب مرتبط