شعر کودکانه گنبد برای کودکان

شعر گنبد

شعر گنبد

گرد و قشنگ است و طلایی

این گنبد زیبا و پرنور

مانند خورشیدی بزرگ است

از هر طرف پیداست از دور

بر روی آن هی می نشیند

بق بق بقو کلی کبوتر

اطراف گنبد دسته جمعی

هی می پرند این ور و اون ور

این جا کبوتر ها چه شادند

خیلی شما را دوست دارند

این گنبد زرد و قشنگ و

گلدسته ها را دوست دارند

از بس که این گنبد قشنگ است

از بس که خوب و مهربانید

چون که امام هشتم ما

توی زمین وآسمانید

لیلا خیامی

منبع نشریه کودک و نوجوان


مطالب مرتبط