"سامانه مخاطبین نورالهدی حرم مطهر رضوی" سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را تسلیت می گوید.

شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام

شهادت حضرت فاطمه علیهاالسلام

"سامانه مخاطبین نورالهدی حرم مطهر رضوی" سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را تسلیت می گوید.

اگر تو فاطمه نبودی با آن عظمت دست نیافتنی

و من هم حسن نبودم با این دل شکستنی

باز هم سفارش تو یعنی گریه کردن؛ عملی نبود مادر..

اگر من تنها یک فرزند بودم و تو تنها یک مادرِ در حال ارتحال

باز هم به دل نمی شد گفت که نسوز و

به چشم نمی شد گفت که آرام بگیر و اشک نریز

چه رسد به اینکه تو فقط یک مادر نیستی

تو فاطمه ای.. تو زهرای اطهری..

محب و محبوب خدا و پیغمبری

اینچنین بود عشق مشهور پیامبر به تو

آنچنان که بعد از رحلت او هیچکس خنده ات را ندید و در عوض

گریستنت دشمن را به ستوه آورد

وقتی دست ما را می گرفتی و به مزار پیامبر می بردی

و در سوگ او شعرها را زمزمه می کردی

چگونه می توانستی تصور کنی

که همان شعرها زبان حال ما بشود بر بالین احتضار تو

خدایا چه سخت است از دست دادن مادری که عصاره خوبی هاست...

مطالب مرتبط