صدور انقلاب

صدور انقلاب

امام خمینی: حرکت کنونی #ایران در یک مدت کوتاهی، تأثیری بسیار عمیق و طولانی برجای خواهد گذاشت

#صدور_انقلاب


مطالب مرتبط