با آنکه در آیات و احادیث داریم که خداوند بخشنده و مهربان است و از نام های خدا «غفار» و «غفور» و «تواب» است ولی با وجود این غفاریت فراگیر، خداوند کسی که حق کارگری را ضایع کند نمی بخشد.

ظلم به کارگر گناه نابخشودنی

ظلم به کارگر گناه نابخشودنی

حق کارگر و دسترنج زحمت کشان بالاترین حق است، و کم و زیاد ندارد، و فرد و گروه در آن مطرح نیست، و حتی اگر کسی را برای کاری در یک نیم روز فراخوانند، شامل می شود، و باید حق زحمت کشی او درست پرداخت شود. امام رضا علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند: «إنّ اللّه َ عزّ و جلّ غافِـرُ كلِّ ذنبٍ ، إلاّ مَنْ أحدَثَ دِينا، أو غَصَبَ أجِيرا أجرَهُ... خدای بزرگ هر گناهى را مى آمرزد، مگر گناه كسى را كه دينى اختراع کند، يا حق کارگری را ندهد...(عیون اخبار الرضا«ع» ج2 ص33)

در این روایت به برخی گناهان نابخشودنی اشاره شده است. یکی از آن ها کسی است که کارگاه یا کارخانه یا مزرعه دارند، و کسانی را به کار می گیرند، و حقوق آنان را چنانکه باید و به اندازه پرداخت نمی کنند. و به اصطلاح به «استثمار» و بهره کشی از کارگران دست می زنند. این گروه مورد بخشش و رحمت الهی قرار نخواهند گرفت. با آنکه در آیات و احادیث داریم که خداوند بخشنده و مهربان است و از نام های خدا «غفار» و «غفور» و «تواب» است، که همگی بخشش الهی را آشکار می سازد، به گونه ای که هر کس آمرزش و بخشایش خدا را قبول نداشته باشددر حقیقت خدا را نشناخته است. ولی با وجود این غفاریتفراگیر خداوند به هیچ عنوان کسی که حق کارگری را ضایع کند، نمی بخشد.

کم بها دادن به کارگر شیوۀ کشورهای سرمایه داری است. سرمایه داران با همبستگی و اتحاد برای دستمزد نرخ می گذارند و کارگران را مجبور می کنند به کمتر از حق خود تن دهند و به حق خود نرسند. و حتی باز همین حقوق اندک را همپرداخت نمی کنند و کارگران را در تنگنا قرار می دهند. براستی که این ظلم به گارگران است و نپرداختن حقوق آنان غصب در حق آنان می باشد.

در حدیثی پیامبر(ص) می فرمایند: «مَنْ ظَلَمَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ رِيحَ الجنه وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرِهِ خَمْسَ مئة عَامٍ، کسی که مزد کارگری را کم دهد، خداوند عملش را باطل گرداند و بوی بهشت را که از مسافت پانصد ساله به مشام می‌رسد، بر وی حرام کند».(وسائل ج13 ص247)

امید به روزی که در کشور اسلامی ما حقوق کارگران با عدالت پرداخت شود و هیچگونه ظلمی در حق این قشر زحمتکش نشود.

یادداشت: علی کفشگر فرزقی

منبع: برگرفته از فرازهایی از سخنان امام رضا علیه السلام، محمد حکیمی


مطالب مرتبط