شعر عطر دعا

عطر دعا

عطر دعا

در هر اتاق خانه /// عطر دعا پیچیده

مانند ماه خدا/// هرگز کسی ندیده

در ماه آسمانی /// ما مهمان خداییم

هر لحظه که با اوییم /// از غصه ها جداییم

5cef7647c229e.jpg

کنار سفره جمع ایم /// وقت سحر یا افطار

چه لحظه های خوبی /// پر می کشم من انگار


شعر برگرفته از نشریه شاهد کودک


مطالب مرتبط