عطر فرشته با رویکردی جامعه شناختی از کارکردهای حجاب در مفهوم جامع آن در عرصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حکایت می کند.

عطر فرشته
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 146 12.5 KB 15 0

عطر فرشته

مولف : محسن نصری
ناشر کتاب : حدیث راه عشق
معرفی کتاب
عطر فرشته با رویکردی جامعه شناختی از کارکردهای حجاب در مفهوم جامع آن در عرصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حکایت می کند که به زندگی فردی و اجتماعی پاکی وزیبایی می بخشد.
در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، نقش نهادهای اجتماعی همچون: خانواده، تعلیم و تربیت، حکومت و رسانه های جمعی در جامعه پذیری حجاب مورد بررسی قرار می گیرد.


فهرست:
فصل اول : مفهوم شناسی حجاب
فصل دوم : گونه شناسی حجاب
فصل سوم : کارکردشناسی حجاب
فصل چهارم : جامعه پذیری حجاب
مطالب مرتبط