اقدام اخیر آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آن که موجب همدلی و همراهی همه احزاب،گروه های سیاسی و عموم ملت ایران با این نهاد انقلابی شد، باعث ایجاد موج تنفر و مبارزه با آمریکا این شیطان بزرگ در میان ملت ایران شد.

فرصت طلایی ایران
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 132 73.3 KB 3 0

فرصت طلایی ایران

اقدام اخیر #آمریکا در تحریم #سپاه پاسداران #انقلاب اسلامیعلاوه بر آن که موجب همدلی و همراهی همه احزاب،گروه های سیاسی و عموم ملت ایران با این نهاد انقلابی شد، باعث ایجاد موج تنفر و مبارزه با آمریکااین شیطان بزرگ در میان ملت ایران شد. بطوریکه امروز با این اقدام ابلهانه ایالات متحده آمریکا دیگر تردیدی در دشمنی این کشور با ایران اسلامی باقی نمانده است و قدر این فرصت را برای تغییر در سیسات های داخلی و خارجی کشورمان در مقابله با آمریکا و رفتارهای خصمانه آن دانست.

اکنون با ذوب شدن کوه یخی اعتماد متوهمانه و غیر عقلانی به آمریکا و همچنین مرگ برجام فرصتی تاریخی برای تقویت و گسترش روابط با همسایگان از یکسو و از سوی دیگر گرایش به شرق و ظرفیت های گسترده کشورهایی همچون چین، هند، روسیه و ... شاهد افزایش مبادلات اتصادی و کم اثر شدن تحریم های یکجانبه آمریکا باشیم.

اقدامات خصمانه آمریکا همچون خروج از برجام و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و اعمال دوباره تحریم ها و ... هیچ دلیلی برای همسویی با غرب و پذیرش قواعد و مطالبات استعماری آنهمچون اف ای تی اف باقی نگذاشته است و می توان با حرکت به سوی حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشورمان در تعامل با کشورهای همسایه(روسیه، عراق، سوریه، هند، پاکستان و...) جنگ دلار و آثار آن را در اقتصاد کشورمانبی اثر کرد و راه برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی منطقه ای برای ایران را فراهم آورد. بدون شک اگر در تنگنای تحریم ها قرار نگیریم هیچ گاه بسوی حذف دلار از مراودات تجاری و مالی کشورمان با دیگر کشورها حرکت نخواهیم کرد و الان این فرصت برای یک تصمیم تاریخی و سرنوشت ساز در اقتصاد کشورمان پدید آمده است که می توان بیشترین بهره برداری را از آن کرد.

نباید فراموش کرد که میان آمریکا و اروپا در اتخاذ سیاست های خصمانه و تقابلی با ملت ایران تفاوتی وجود ندارد و دشمنی این دو را با ملت ایران می توان در حمایت از منافقین، همراهی در تحریم ها، بدعهدی در اجرای تعهدات برجامی از سوی اروپا و گذاشتن شروط مختلف و خارج از توافق برای انجام این تکالیف و ... مشاهده نمود.

همه تحولات ماه های اخیر منطقه غرب آسیا و سطح بین الملل نشان می دهد که فرصت طلایی برای از بین بردن توهم غرب در نیاز ایران به برجام و موثربودن تحریم ها در ایجاد محاسبات و تصمیمات کشورمان فراهم شده است و می توان با تغییر راهبرد کشورمان از نگاه نامتوازن به غرب و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد ایران و توجه هر چه بیشتر در استفاده از ظرفیت متوازن شرق و اثرات مثبت آن در خنثی سازی تحریم ها و شکل دهی به ساختار مبادلات اقتصادی مطمئن و پرسود گام برداشت. بویژه با افول آمریکا و شکل گیری قدرت های نوظهور اقتصادی و سیاسی در قاره آسیا مانند چین برنامه ریزی دراز مدت و استراتژیک را برای شکل گیری شاختارهای اقتصادی و مبادلات مالی منطقه ای و بین المللی بدون آمریکا و غرب را انجام داد.


مطالب مرتبط