۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 75 22.2 MB 07:16 دقیقه 8 0

قحطی بزرگ

در چهل سالگی #انقلاب بازخوانی رویدادهای گذشته ملت ایران که نشان دهنده دشمنی و خباثت کشورهای بیگانه بخصوص انگلیس علیه ملت مظلوم #ایران است راهگشا و چراغ راه آینده است.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط