منشأ بسیاری از بیماری های روحی و روانی افراد، بلندپروازی های بی مورد و فزون طلبی است.

قناعت و سلامت روان

قناعت و سلامت روان

مشخصات کتاب:

عنوان: قناعت و سلامت روان

نویسنده: محمدرضا محمدی

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

این کتاب به تبیین اهمیت قناعت و رابطه آن با یکی از مؤلفه های سلامت روان، یعنی حرمت خود می پردازد و در سه بخش تنظیم شده است.

در بخش نخست این کتاب مباحثی چون: تبیین مفهوم قناعت و بیان رابطه آن با اسراف، اشاره به گستره یا انواع قناعت، آثار روانشناختی قناعت و عوامل مؤثر بر آن مطرح شده است.

در بخش دوم به مفهوم حرمت خود، عوامل تأثیرگذار بر حرمت خود و رابطه آن با عزت نفس پرداخته شده است و در بخش سوم نیز با توجه به مباحث پیشین به نقش سلامت روان با ارایه پرسش نامه ها و روشهای آماری می پردازد.

5cf37aefcdcc7.gif

بخشی از کتاب:

قناعت می تواند نقش بسزایی در سلامت روان اشخاص داشته باشد و داروی درمان این بیماری خطرناک قناعت است، زیرا منشأ بسیاری از امراض و بیماری های روحی و روانی افراد، دغدغه و نگرانی و فزون طلبی و بلند پروازی های بی مورد است که در قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) از آن با واژه های «حرص» و «طمع» یاد شده است. انسانی که دارای این دو صفت ناپسند باشد از آرامش لازم در زندگی برخوردار نیست؛ زیرا چنین افرادی آسایش خود را فدای جمع آوری بیشتر از مال و مادیات دنیا می کنند و همیشه در چنگال حرص اسیر بوده و هرگز احساس بی نیازی نمی کنند.


مطالب مرتبط