شعر کودکانه لطف خدا را ببین

لطف خدا را ببین

لطف خدا را ببین

لطف خدا را ببین /// خلق کند عالمی

تا همه مخلوق او/// خدمت انسان کند

نیک اگر بنگری /// برگ درختان سبز

قدرت الله را /// بر تو نمایان کند

5ce115697414c.jpg


قدرت بیتای او /// صنعت زیبای او

درخت افسرده را /// سبز وشکوفا کند

بارش باران نرم /// تابش خورشید گرم

تازه کند بام را /// زنده گلستان کند

5ce1157df0b94.jpg


لطف خداوند پاک /// از دل این تیره خاک

میوه برون آورد /// هدیه به انسان کند


مطالب مرتبط